آغاز ثبت نام اردوی جهادی گروه جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان شهریورماه ۹۶
زمان اعزام : ۱۰ الی ۱۹ شهریورماه
جهت ثبت نام به دفاتر
بسیج دانشجویـی تهران دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
در دانشکده ها مراجعه فرمایید

#آتش_به_اختیار…