#دانشجو_سلام… 🌺
استقبال واحد برادران و خواهران بسیج دانشجویی تهران جنوب از دانشجویان ورودی جدید