افتتاحیه راهیان نور خواهران

بسیج دانشجویـے تهران جنوب

※زمان:دوشنبه١۴ اسفندساعت١۵:١۵

※مکان: ستاد معراج شهدا

⚠️حضور تمامی زائران الزامی است.