🎞 اکران فیلم سینمایی
…🌊 نبرد خلیج فارس۲…
※زمان: چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۳:۳۰
※مکان: دفاتر بسیج دانشجویی
در دانشکده فنی مهندسی
بسیج دانشجویـے تهران جنوب