🔘 برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت ایام محرم در دانشکده صنایع به همت بسیج دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب