🏴 برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت
※※※حضرت فاطمه الزهرا(س)※※※
به همت اعضای پایگاه شهید همت
دانشکده مدیریت و حسابداری
نذر مادر(س)
بسیج دانشجویـے تهران جنوب