🏴 برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت
※※※حضرت فاطمه الزهرا(س)※※※
به همت اعضای پایگاه شهید عزیزی
دانشکده هنر و معماری
نذر مادر(س)
بسیج دانشجویـےتهران جنوب