بسیج دانشجویـے تهران جنوب
با همکاری آکادمی علمی برق برگزارمیکند:
📌کلاسهای آموزشی رشته برق
مکان:سایت علمی شهیدچمران
جهت ثبت نام واطلاعات بیشترپیام دهید: @Tj_EA
🔺 | ظرفیت محدود…