🌺🌺جشن اعیاد شعبانیه🌺🌺

باسخنرانی حجت السلام سرلک

همراه بااجرای گروه تواشیح دولایت

در دانشکده مهندسی صنایع به همت اعضای

پایگاه جاویدالاثرحاج احمدمتوسلیان

بسیج دانشجویـے تهران جنوب