حرکت کاروان خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب از ایستگاه راه آهن تهران برای عزیمت به سرزمین راهیان نور باحرکت این کاروان اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب رسما افتتاح و آغاز شد

قابل ذکر است حرکت کاروان برادران روز ۲۳ اسفندماه ۹۵ می باشد و ظرفیت برادران رو به اتمام می باشد.