به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، فاطمه رئیسی جانشین خواهران بسیج دانشجویی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد در نشست خبری شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها آزاد تهران بزرگ، گفت: قطعاً منصب ریاست جمهوری؛ یکی از امانات بزرگ خداست که به دست افراد سپرده می‌شود و یک امتحان الهی برای منتخب مردم است که منصب با اهمیت اداره امور اجرایی کشور را عهده‌دار شده و از طرفی یک وظیفه مهم برای مردم است که فردی امانتدار را انتخاب کنند.

وی افزود: برای انتخاب فرد اصلح بایستی به شناخت کافی و درست از نامزدها دست یافت تا اینکه فردی کارآمد به جایگاه ریاست جمهوری تکیه زند؛ به همین دلیل مرحله تبلیغات نقش مهمی در نتیجه انتخابات دارد و می‌تواند سرنوشت انتخابات را عوض کند.

این فعال دانشجویی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» که توسط رهبری، یادآور شد، گفت: بند ۴ این سیاست‌ها بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تأکید دارد و در این راستا ما خواستار شفاف‌سازی مالی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری هستیم.

وی گفت: این حق مردم است که بدانند مخارج تبلیغات کاندیداها از چه منبعی به دست آمده و در چه مسیری خرج می‌شود که شفاف‌سازی این امر باعث کاهش تخلفات انتخاباتی می‌شود و مردم با آگاهی نسبت به این امور می‌توانند شناخت بهتری نسبت به نامزدها پیدا کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند.

رئیسی تصریح کرد: در مواردی کاندیدا مدعی می‌شود که از بودجه شخصی مخارج تبلیغات را تأمین کرده؛ که اگر از بودجه شخصی است خرج این بودجه چه توجیهی دارد و چگونه قابل جبران است.

وی گفت: معمولاً کاندیداها دارای منصب‌های مختلف مملکتی و یا عمومی هستند. سوال اینجاست آیا از امکانات دولتی و عمومی که در اختیار افراد است استفاده شده؟ که قطعاً خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است و باید با شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی از استفاده یک سویه نامزدها از اموال عمومی جلوگیری کرد.

 رئیسی ادامه داد: برای نمونه صدا و سیما و دیگر نهادهای عمومی نمی‌توانند برای یک نامزد خاص و گروهی از نامزدها تبلیغات انجام دهند و به تخریب یک نامزد بپردازند زیرا این امر نمونه بارز استفاده نامشروع از اموال عمومی است. همچنین استفاده یک‌سویه بعضی از نامزدهای انتخاباتی از مسجدها، هیأت‌ها و… نیز می‌تواند نمونه استفاده نامشروع از اموال عمومی باشد.