💢 روزی که تاکنون دانشگاه به خود ندیده …

استقبال بی نظیر از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در دانشکده فنی مهندسی به همت

بسیج دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب