بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب روز دانشجو را به تمامی دانشجویان تبریک عرض می کند

تصاویر برنامه ها بسیج دانشجویی به مناسبت روز دانشجودردانشکده های  دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب