تا ساعاتی دیگر رونمایی از نماهنگ
..:🌹 از #جهاد تا #شهادت 🌹:..
تدوین شده توسط تیم رسانه ای
بسیج دانشجویـےتهران جنوب
که در برنامه ی با شکوه بدرقه جهادگران بسیجی تهران جنوب و تهران شمال به نمایش گذاشته شد
در کانال افق رونمایی میگردد…