شغل تون چیه؟

سخت ترین کار چیه؟

مصاحبه با دانشجویان “دانشکده فنی” تهران جنوب

چرا آن مرد کوچک گریه نمی کند؟

#حتما_ببینید

#ستاد_دانشجویی_استقبال_شهدا