فضاسازی هنری و دیدنی به مناسبت ایام شهادت
※حضرت فاطمه الزهرا(س)※
بهمت اعضای پایگاه شهید عزیزی
برای بازدید به دانشکده هنر و معماری خ فلسطین مراجعه فرمائید
بسیج دانشجویـے تهران جنوب