برنامه ویژه و متفاوت

※.※ قاب عکسی برای عشق ※.※

با حضور خانواده معظم شهدا🌹

و برگزاری نمایش بی سیم چی

زمان: ۱۲ اسفندماه ازساعت۱۲:۳۰

مکان:دانشکده روانشناسی

بسیج دانشجویـے تهران جنوب