📸| مراسم اهدای جوایز «مسابقه عکاسیِ ححماسه ضور»باحضور

حاج آقاگلمحمدی مسؤل نهادمقام معظم رهبری در دانشگاه و برادر فردباستان مسئول

حوزه بسیج دانشجویـے

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب