بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسابقات pes2016 و FIFA17 به زودی در دانشکده فنی
مراجعه برای ثبت نام تا پنج شنبه۸/۱۳به دفتر بسیج واقع در ساختمان یک