😃مسابقه 📚 کتابخوانی
به مناسبت دهه مبارک فجر
📖 خاطرات مستر همفر
ثبت نام ودریافت فایل کتاب ارسال عبارت«مسابقه کتابخوانی»به آیدی
🆔 @bstj_ir
بسیج دانشجویـےتهران جنوب