📊 نتایج اولیه|| تعداد آرای «نفرات برتر مسابقه‌ی عکاسیِ حماسه حضور» تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۴ اسفند ماه ۹۶(پایان زمانِ رأی‌گیری)