هرکه داردهوس کرببلا

بسم الله

. ••●●•• .

راهیان نور۱۳۹۵

بسیج دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران جنوب

جهت ثبت نام میتوانید به دفاتر بسیج دانشجویی دانشکده خود یا با شماره های زیر تماس بگیرید🔻

📲شماره تماس برادران: ۰۹۲۱۰۷۱۰۸۷۵
📲شماره تماس خواهران: ۰۹۳۶۶۴۰۱۶۷۹