گرامیداشت روز درختکاری با حضور مسئولین دانشگاه   روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه  ساعت ۱۰:۳۰ در حیاط دانشکده فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب به همت پایگاه بسیج دانشجویی شهید چمران دانشکده فنی برگزار می شود