برخی معتقدند که مقاومت عاشورایی و ایستادگی شجاعانۀ شهید علم الهدی و یارانش اولین جرقه های لزوم تغییر استراتژی جنگ را زد و لذا بعد از آن استراتژی جنگ از تجهیزات محوری به سوی جنگِ مردمی و شهادت طلبی عاشورایی تغییر کرد.

اغلب شهدای مدفون در این یادمان، در عملیات نصر به شهادت رسیده و بعد از آزادسازی این منطقه در عملیات بیت المقدس، شناسایی و با از خودگذشتگی خانواده های آنها در محل شهادتشان دفن شدند. 

   عملیات نصر 

·       نام عملیات: نصر (هویزه) 

·       زمان اجرا: ۱۵/۱۰/۱۳۵۹ 

·       مدت اجرا: ۳ روز 

·       محور عملیات: جاده حمیدیه- سوسنگرد 

·       تلفات انسانی دشمن (کشته، زخمی، اسیر): ۱۸۰۰نفر 

·       یگان های عمل کننده: نیروی زمینی ارتش، گردان های سپاه پاسداران و تعدادی از نیروهای ستاد جنگهای نامنظم به فرماندهی شهید دکتر مصطفی چمران 

   نصر به اهدافش نرسید و در ۲۷ دی ماه ۵۹ شهر هویزه به اشغال ارتش دشمن درآمد. عراق پس از اشغال هویزه شهر را به کلی ویران کرد. ستاد تبلیغات جنگ صدام با اعزام خبرنگاران و تصویربرداران متعدد به منطقه فتوحات نبرد هویزه را به رخ جهان می کشیـد. 

   در این عملیات جمعی از نیروهای لشکر ۱۶ زرهی قزوین و عده ای از دانشجویان پیرو خط امام و پاسداران به فرماندهی حسین علم الهدی تا آخرین نفس پایداری کردند و سرانجام د نهایت مظلومیت به شهادت رسیدند. 

   برخی معتقدند که مقاومت عاشورایی و ایستادگی شجاعانۀ شهید علم الهدی و یارانش اولین جرقه های لزوم تغییر استراتژی جنگ را زد و لذا بعد از آن استراتژی جنگ از تجهیزات محوری به سوی جنگِ مردمی و شهادت طلبی عاشورایی تغییر کرد.