پیکر‌های پاک دو شهید گمنام پس از تشییع در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی به خاک سپرده شد


پیکر مطهر این دو شهید گمنام با حضور قشر‌های مختلف مردم از مسجد علی بن الحسین در بلوار ابوذر تا واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی تشییع و در این واحد دانشگاهی به خاک سپرده شد.
این دو شهید گمنام ۲۱ و ۲۷ ساله در مناطق سومار و شرق بصره به شهادت رسیدند.

شما در ویدئو زیر می توانید گزارشی از این مراسم ببینید :