🖋📜 یادداشت سرگشاده معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب خطاب به مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی
💢بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو اتفاقات و شرایط اسف بار این روز های دانشگاه آزاد، خطاب به مسئولین دانشگاه آزاد یادداشتی مینویسم تا خواستار پایان دادن سیاست های نامناسبشان و رفتارشان نسبت به دانشجویان گردم
“دانشگاه آزاد ارث پدری هیچ کس نیست ؛ اشرافی گری را تمام کنید و از روزی که نباید برسد بترسید”
متاسفانه این روزها اخبار خوبی را نمیشنویم از کاهش چشم گیر آمار نشاط تا افزایش میزان بیکاری جوانان ، از شرایط نامطلوب سطح علمی دانشگاه ها تا شرایط مطلوب برای تاخت و تاز آقا زاده هایی که دانشگاه آزاد را ارث پدری خود میخوانند و ابایی ندارند از جولان دادن با خودروهای لوکس و پلاک تقلبی در خیابان های شهری که جوانانش هر یک با مشقتی هزینه تحصیلشان را فراهم میکنند . بعد از نتیجه بدست آمده از نظرسنجی انجام شده در باب وضعیت فرهنگی دانشگاه و اخبار مکرری که از سیاست های نامناسب پیشگرفته در دانشگاه آزاد به گوش میرسد، پی بردیم ظاهرا مسئولین دانشگاه_آزاد پیش از این بیش تر از تمرکز بر روی مشکلات پیش روی جوانان بر روی سفرهای خارج از کشورشان و آقازاده بازی هایشان متمرکز شده اند. محدود سازی تشکلهای دانشجویی،سانسور،لغو مجوز،تهدید همه و همه برای بی تفاوت کردن و به سکوت فرو بردن دانشجو است چرا که اقایان میهراسند از به خطر افتادن جایگاه و موقعیت مناسبشان برای چپاول اموال ملت، دانشجو را تهدید میکنند به آنها توهین میکنندو اجازه نفس کشیدن و ایراد نظر به او نمیدهند و از طرفی آمار میدهند و شعار میدهند که مشکلات جوانان را حل میکنیم #مسئولین بیم داشته باشند ،بیم آن روز را که نباید برسد.
#امید داریم تا با نتیجه بخشیدن تلاش های ریاست جدید هیئت موسس دانشگاه آزاد این رویه ی شوم پایان یافته و مسئولین تقوای الهی پیشه کنند و وظیفه شان را که ساختن آینده این جوانان است بازیچه دست آقازاده هایشان قرار ندهند و به گفته امام راحل از خشم این ملت بترسند و بدانند آن روز فرا میرسد “یوم الحساب”.والسلام

احسان عزیز محمدی

معاونت فرهنگی
بسیج دانشجویی
دانشگاه آزاداسلامی تهران جنوب