♨️قابل توجه برادران بسیجی پذیرفته شده
در دوره آموزش مبانی اندیشه اسلامی
« طرح ولایت کشوری »
💢دانشگاه های تهران بزرگ

📌شروع طرح ولایت: ۲۳تیرماه
📌مکان طرح ولایت برادران: اردوگاه آبعلی تهران
📌تاریخ حرکت از تهران: ۲۳تیر
📌حرکت از محل سازمان بسیج دانشجویی کشور
…………….
💢لطفا وسایل زیر را برای دوره به همراه داشته باشید:

۱⃣دفترچه بیمه
۲⃣چفیه
۳⃣لیوان
۴⃣لوازم ورزشی(لباس مناسب،کفش، لباس شنا)
۵⃣دفتر و خودکار
۶⃣سایر لوازم شخصی
…………….
بسیج دانشجویـے
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب