♨️ برگزاری نشست سراسری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد باحضور دکتر ولایتی و سردار غیب پرور

🔹این نشست ساعت۱۰:۳۰سه شنبه۲۰ تیردرسالن بصیرت سازمان بسیج دانشجویی برگزارخواهدشد.