(( ۳۳۰ هزار × ۵ ))چقدر میشه؟ ؟

مصاحبه با دانشجویان دانشکده فنی تهران جنوب

#حتما_ببینید

#ستاد_دانشجویی_استقبال_شهدا

روایتی خاص از اتفاقی که در دانشکده دانشگاه آزاد تهران جنوب خواهد افتاد .