گرامیداشت روز درختکاری

💢گرامیداشت روز
┅═✼🌿 درختکاری 🌿✼═┅
با حضور مسئولین دانشگاه
🗓 یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۰:۳۰
حیاط دانشکده فنی مهندسی
بسیج دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب