اکران جهادی

🎥 اکران جهادی فیلم یتیم خانه ایران در روستای زمیندر واقع در منطقه ی محروم بشاگرد در شهریور ماه ۱۳۹۶ به همت جهادگران بسیج دانشجویی تهران جنوب آتش به اخ...

جهاد و سازندگی